Vattnet fortsatt avstängt

Vid kontroll av pumpstation i kväll visar att samtliga tankarna som buffrar vattnet är helt tomma. 

Pumparna i borrhålen har slagit i från av ngn anledning.

Det kommer nu ta ca 1 dygn att fylla tankarna innan vattnet åter kopplas på igen till Risö. 

Viktigt om ni upptäckter vattenläcka eller annat som inte funkar som det ska ute på Risö kontaktar Anders Örtegren. 

Att på eget initiativ öppna kranar för att spola rent ’systemet’ är absolut inte tillåtet. 

Vattnet kommer vara missfärgat en tid framöver vilket beror på spolningen av borrhål och nu också pga tomma vattentankar.

Vatten i kran!

Nu är vattnet påslaget igen från Maltbacken. Vattnet är kraftigt missfärgat och det kommer ta flera dygn innan det är normalt igen. Använd vattnet sparsamt och spola inte i onödan, slammet fortsätter att sjunka undan.

Rekommendation är att ta med eget dricksvatten till Risö den närmsta veckan.

Vattnet avstängt till tisdag kväll

På grund av mycket slam och avlagringar i borrhålen kommer vattnet vara avstängt till tisdag kväll.

Risken är annars att vattnet under längre tid kommer att var grumligt när det slam/avlagringar som inte spolas bort följer med in i bassänger/slangar. Slammet sjunker undan på ett naturligt sätt och det tar tid. 

Vi ber om överseende över detta. 

När arbetet är klart kan vattnet ändå vara lite grumligt, rekommendation är att under vecka 35 ta med dricksvatten ut till ön.

Så hanterar du ditt avfall från mulltoalett samt förbränningstoalett

På förekommen anledning….det är viktigt att vi tar hand om latrinavfall på rätt sätt ute i skärgården. Läs info från Nyköpings kommun i bilagt dokument, ett par viktiga utdrag från informationstexten:

Hantering och kompostering av latrin
Det viktigaste är att kompostering sker på ett hygieniskt sätt utan risker för människors hälsa och/eller miljön. Kompostering av latrin från torrtoaletter kan accepteras i gles bebyggelse, förutsatt att riskerna för vattenföroreningar och lukt, liksom rått- och flugförekomst beaktas.

Kompostera minst 6 månader – varmkompostering
Latrinen ska komposteras i minst 6 månader. Under komposteringen får inte nytt latrin tillföras. Under komposteringsperioden måste komposten uppnå en temperatur på minst 50 ºC för att hygieniseras. Efterkompostera gärna ytterligare 6 månader innan komposten används som jordförbättringsmedel.
Långtidslagring
Om inte komposten uppnår en temperatur på minst 50 ºC under komposteringsperioden är processen att betrakta som långtidslagring. Då måste latrinen lagras i minst två år för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat för att kunna användas.

Vattnet stängs av OBS! NYTT DATUM: 26 augusti

På måndag 26/8 kommer vattnet vara avstängt på Risö.

Borrhålen och pumpar på Maltbacken kommer att spolas rena och mätning av vattenflöde kommer att utföras.

När arbetet är klart kan vattnet vara lite grumligt, rekommendation är att under vecka 35 ta med dricksvatten ut till ön.

Uppdaterad information om laddstolpar

I dagsläget är det 10 fastigheter som vill vara med att införskaffa laddstolpar. Offert som föreningen har fått landar på ca 13.000kr/plats efter kommunens bidrag samt tillkommande abonnemangsavgift. Då vi kommit långt i processen vill vi kunna avrunda den. Om ytterligare intressenter finns i samfälligheten kontakta Ulrika Möller snarast på 070-461 62 92.

Vålaröruset 2019

Ett starkt gäng från Risö ställde upp i årets Vålarörus lördagen den 27 juli på samtliga sträckor 1,3, 3,7 och 7,4 km. Edvin och Patrik på Risö 6 kom på första och andra plats (3,7 km) och Bo på Risö 19 kom på tredje plats (7,4 km). Det var en riktigt stark insats eftersom det var väldigt varmt.

Heja!


Mer om laddstolpar på stämman söndag 21 juli

Efter den extra föreningsstämman på söndag har vi information och diskussioner kring laddplatser på Maltbacken. Detta är alltså inte en del av stämman men vi tänker att det kan vara ett bra tillfälle då folk ändå är samlade.Stämman startar klockan 15 och beräknas gå snabbt då det syftar till att välja in ledamöter till styrelsen och revisor enligt framtagna förslag.

Välkomna!

Risö Gym

Sommarens bästa träning med sommarens bästa instruktör: Sara Sandström. Två tillfällen genomförda och kanske blir det fler!

Laddstolpar på Maltbacken

Gällande laddstolpar på Maltbacken:


Gruppen som arbetar med detta har fått fram ny information samt har kollat förrättning och bygglov på Maltbacken samt med ordförande på Vålarö. Inga hinder finns för att installera laddplatser men ska självklart inte komma samfälligheten till last. I den offert som tagits fram har vi säkerställt att alla parametrar har tagits hänsyn till.
I dagsläget är det sju intressenter som är villiga att gå vidare. Nu kan även ett investeringsbidrag sökas som är mycket förmånligt och som i stort sett halverar kostnaderna. 
Är du intresserad? För att undvika diskussioner i detta forum ber vi om att du kontaktar Ulrika Möller eller Linda Grimstedt för mer info.